Aktualności

7 listopada 2019
W październiku OFE zyskały średnio +0,5%. Wynik za 36 miesięcy wynosi +12,4%.
22 października 2019

Po kilku latach spadków w rankingu MMGPI 2019 wzrosła ocena polskiego systemu emerytalnego. Pełny raport za 2019 rok dostępny jest tutaj.

21 października 2019

Sektor finansowy czeka rewolucja czy ewolucja? Odpowiedź można znaleźć w raporcie SpotData i CFA Poland.

18 października 2019

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30.09.2016 r. do 30.09.2019 r wynosi 15,679%.

17 października 2019

Dziś i jutro trwa VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych organizowany przez Instytut Allerhanda z bardzo ciekawym programem.

16 października 2019

Daszewski, Duniec, Mansfield – Biuletyn IGTE 18/2019 jest już dostępny. Zapraszamy do lektury.

15 października 2019

W jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej zostanie opublikowany zapis debaty „Co po OFE?”, w której udział brała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

8 października 2019

Nowe narzędzia budowania długoterminowych oszczędności to droga do sukcesu? Warto sprawdzić co powiedzieli paneliści na konferencji IGTE.

8 października 2019

Rząd przygotowuje ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, gromadzącej informacje o emeryturach.

 

3 października 2019
We wrześniu OFE zyskały średnio +1,2%. Wynik za 36 miesięcy wynosi +15,0%. Na koniec miesiąca aktywa OFE warte były 154,26 mld zł. Więcej w raporcie Analiz Online z komentarzem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE, wiceprezes IZFiA.
2 października 2019

Jakie są wyzwania polskiego rynku kapitałowego i jak im sprostać?
Zapis debaty ekspertów z naszej konferencji jest już dostępny.

27 września 2019

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, weźmie udział w debacie Dziennika Gazety Prawnej „Co po OFE?”. Debata odbędzie się 30 września br.

23 września 2019

Jakie są uwarunkowania i perspektywy zmian w II i III filarze? Opowiadał o tym Paweł Borys na konferencji IGTE. Zapis wystąpienia można już obejrzeć.

23 września 2019

Dziś Gala Konkursu Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, który od lat wspieramy.
Gratulujemy laureatom!

20 września 2019

Polecamy obejrzeć wystąpienie Michała Duńca, prezesa zarządu Analiz Online „Mapa wyzwań instytucji polskiego rynku kapitałowego” z konferencji IGTE „Kapitał emerytalny i rynek kapitałowy”.

19 września 2019

Jakie są uwarunkowania i kierunki zmian w systemach zabezpieczenia emerytalnego na świecie? Na naszej konferencji mówiła o tym Stéphanie Payet. Zapis video można już obejrzeć na naszym kanale YouTube.

18 września 2019

W ubiegłym tygodniu na naszej konferencji Mike Mansfield z Aegon opowiadał o najnowszych wynikach badania przygotowania emerytalnego dla Polski.
Wystąpienie można obejrzeć, a raport dostępny jest tutaj.

16 września 2019

Reportaż z konferencji „Kapitał emerytalny i rynek kapitałowy” z wypowiedziami ekspertów został udostępniony do oglądania na naszym kanale YouTube.

28 sierpnia 2019

Zapraszamy do rejestrowania się na organizowaną przez nas konferencję „Kapitał emerytalny i rynek kapitałowy ”, która odbędzie się 10 września br. w Warszawie. Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

27 lipca 2019

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, weźmie udział w charakterze eksperta w debacie podczas warsztatów Federacji Przedsiębiorców Polskich.