AKTY PRAWNE

 

 

 

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997r. - zmiany
wprowadzone w 2014r.

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997r.

Ograniczenia i limity działalności inwestycyjnej OFE
w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
z dnia 06 grudnia 2013r.

Ograniczenia i limity działalności inwestycyjnej OFE
w sprawie maksymalnej część aktywów OFE

   

Fundusz Gwarancyjny

 

Wzór oświadczenia o przekazaniu składki do OFE

 

Przekazanie aktywów przez OFE do ZUS

 

Powiadomienie ZUS przez OFE o zawarciu umowy
i wypłacie transferowej