4 stycznia 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2018) – raport Analiz Online

22 czerwca 2016

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

 

5 grudnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2018) – raport Analiz Online

09 czerwca 2016

Otwarte Fundusze Emerytalne jako szansa realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – prezentacja IGTE

 

6 listopada 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2018) – raport Analiz Online

30 maja 2016

Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych - raport Polish Pension Group SGH

3 października 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2018) – raport Analiz Online

12 05 2016

Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – raport PwC

5 września 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2018) – raport Analiz Online

25 04 2016

Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych - raport Mercer

3 sierpnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (lipiec 2018) – raport Analiz Online

17 03 2016

Propozycje dodatkowych rozwiązań w dobrowolnym oszczędzaniu oraz włączenia OFE w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazane Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu

5 lipca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (czerwiec 2018) – raport Analiz Online

04 03 2015

Postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o możliwość prowadzenia akwizycji na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

4 czerwca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (maj 2018) – raport Analiz Online

24 luty 2015

Propozycje zmian w regulacjach określających zasady funkcjonowania III filara

7 maja 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (kwiecień 2018) – raport Analiz Online

24 luty 2015

List rekomendujący rozwiązania w III filarze

5 kwietnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (marzec 2018) – raport Analiz Online

4 grudnia 2014

List w sprawie rekomendacji wypracowanych przez EKF

20 marca 2018

Program Budowy Kapitału a przyszłe emerytury i rozwój polskiej gospodarki – raport PwC

28 11 2014

Stanowisko IGTE w postępowaniu przed TK w sprawie konstytucyjności zmian w OFE

8 marca 2018

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analiz Online

18 04 2014

Wniosek o realizację delegacji ustawowej w zakresie wydania rozporządzeń

6 marca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (luty 2018) – raport Analiz Online

20 03 2014

Wniosek o podjęcie czynności przez RPO - uzupełnienie

5 lutego 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (styczeń 2018) – raport Analiz Online

17 03 2014

Rozszerzenie zakresu kontroli konstytucyjności ustawy o kwestie dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego

4 stycznia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2017) – raport Analiz Online

24 02 2014

Wniosek o podjęcie czynności przez RPO - dokonania analizy zgodności z Konstytucją RP ustawy wprowadzającej zmiany w OFE

5 grudnia 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2017) – raport Analiz Online

22 12 2013

Apel w sprawie zmian w systemie emerytalnym

7 listopada 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2017) – raport Analiz Online

18 11 2013

Zestawienie kluczowych uwag do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w OFE

 

4 października 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2017) – raport Analiz Online

18 11 2013

Wniosek o wstrzymanie prac Rady Ministrów nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE

 

6 września 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2017) – raport Analiz Online

24 09 2013

Opracowanie dotyczące konsekwencji zapowiadanych zmian w OFE

 

23 czerwca 2017

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

12 09 2013

List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie propozycji zmian w polskim systemeie emerytalnym

 

7 czerwca 2017

Prezentacja PWC na debatę IGTE „W drodze do zmobilizowania długoterminowych oszczędności – czynniki sukcesu” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

04 09 2013

Oświadczenie IGTE w związku z konferencją prasową Premiera Donalda Tuska

28 listopada 2016

Przegląd systemu emerytalnego IGTE 2016

08 04 2013

List otwarty – prośba o zainicjowanie szerokiej merytorycznej dyskusji na temat polskiego systemu emerytalnego

 

27 lipca 2016

Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych - raport Polish Pension Group

07 02 2013

Wpływ OFE na gospodarkę i dług publiczny, znaczenie OFE w systemie emerytalnym i finansowym państwa

 

30 czerwca 2016

System emerytalny w kontekscie finansow publicznych - raport Polish Pension Group SGH

09 05 2012

Propozycja IGTE wprowadzenia zmian ustawowych pozwalających PTE na prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz zarządzanych przez nie dobrowolnych funduszy emerytalnych

 

28 czerwca 2016

Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE - raport Polish Pension Group SGH

11 04 2011

Wskazanie sprzeczności prawnej dot. rozwiązań ustawowych w kwestii prowadzenia akwizycji na rzecz OFE w ustawie o zmianie niektórych ustaw zw. z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych