24 czerwca 2019

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analiz Online

5 lutego 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (styczeń 2018) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Profil zysku i ryzyka OFE na tle innych form inwestowania – raport Analiz Online

4 stycznia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2017) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Profil zysku i ryzyka OFE na tle innych form inwestowania – ekstrakt raportu Analiz Online

5 grudnia 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2017) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Propozycja zmian w modelu funkcjonowania OFE– raport Analiz Online

7 listopada 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2017) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Propozycja zmian w modelu funkcjonowania OFE– ekstrakt raportu Analiz Online

4 października 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2017) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Analiza scenariuszy dotyczących kwestii OFE – raport Analiz Online

6 września 2017

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2017) – raport Analiz Online

24 czerwca 2019

Analiza scenariuszy dotyczących kwestii OFE – ekstrakt raportu Analiz Online

23 czerwca 2017

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

5 czerwca 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (maj 2019) – raport Analiz Online

7 czerwca 2017

Prezentacja PWC na debatę IGTE „W drodze do zmobilizowania długoterminowych oszczędności – czynniki sukcesu” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

8 maja 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (kwiecień 2019) – raport Analiz Online

28 listopada 2016

Przegląd systemu emerytalnego IGTE 2016

3 kwietnia 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (marzec 2019) – raport Analiz Online

27 lipca 2016

Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych - raport Polish Pension Group

5 marca 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (luty 2019) – raport Analiz Online

30 czerwca 2016

System emerytalny w kontekscie finansow publicznych - raport Polish Pension Group SGH

5 lutego 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (styczeń 2019) – raport Analiz Online

28 czerwca 2016

Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE - raport Polish Pension Group SGH

4 stycznia 2019

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2018) – raport Analiz Online

22 czerwca 2016

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

 

5 grudnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2018) – raport Analiz Online

09 czerwca 2016

Otwarte Fundusze Emerytalne jako szansa realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – prezentacja IGTE

 

6 listopada 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2018) – raport Analiz Online

30 maja 2016

Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych - raport Polish Pension Group SGH

3 października 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2018) – raport Analiz Online

12 05 2016

Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – raport PwC

5 września 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2018) – raport Analiz Online

25 04 2016

Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych - raport Mercer

3 sierpnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (lipiec 2018) – raport Analiz Online

17 03 2016

Propozycje dodatkowych rozwiązań w dobrowolnym oszczędzaniu oraz włączenia OFE w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazane Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu

5 lipca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (czerwiec 2018) – raport Analiz Online

04 03 2015

Postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o możliwość prowadzenia akwizycji na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

4 czerwca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (maj 2018) – raport Analiz Online

24 luty 2015

Propozycje zmian w regulacjach określających zasady funkcjonowania III filara

7 maja 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (kwiecień 2018) – raport Analiz Online

24 luty 2015

List rekomendujący rozwiązania w III filarze

5 kwietnia 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (marzec 2018) – raport Analiz Online

4 grudnia 2014

List w sprawie rekomendacji wypracowanych przez EKF

20 marca 2018

Program Budowy Kapitału a przyszłe emerytury i rozwój polskiej gospodarki – raport PwC

28 11 2014

Stanowisko IGTE w postępowaniu przed TK w sprawie konstytucyjności zmian w OFE

8 marca 2018

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analiz Online

18 04 2014

Wniosek o realizację delegacji ustawowej w zakresie wydania rozporządzeń

6 marca 2018

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (luty 2018) – raport Analiz Online

20 03 2014

Wniosek o podjęcie czynności przez RPO - uzupełnienie