Ekspertyza

Przegląd systemu emerytalnego IGTE 2016
28 listopada 2016
Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych – raport Polish Pension Group
27 lipca 2016
System emerytalny w kontekście finansów publicznych – raport Polish Pension Group SGH
30 czerwca 2016
Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE – raport Polish Pension Group SGH
28 czerwca 2016
Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online
22 czerwca 2016
Otwarte Fundusze Emerytalne jako szansa realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – prezentacja IGTE
9 czerwca 2016
Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych – raport Polish Pension Group SGH
30 maja 2016
Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – raport PwC
12 maja 2016
Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych – raport Mercer
25 kwietnia 2016
Propozycje dodatkowych rozwiązań w dobrowolnym oszczędzaniu oraz włączenia OFE w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazane Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu
17 marca 2016
Postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o możliwość prowadzenia akwizycji na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych
4 marca 2015
Propozycje zmian w regulacjach określających zasady funkcjonowania III filara
24 lutego 2015
List rekomendujący rozwiązania w III filarze
24 lutego 2015
List w sprawie rekomendacji wypracowanych przez EKF
4 grudnia 2014
Stanowisko IGTE w postępowaniu przed TK w sprawie konstytucyjności zmian w OFE
28 listopada 2014
Wniosek o realizację delegacji ustawowej w zakresie wydania rozporządzeń
18 kwietnia 2014
Wniosek o podjęcie czynności przez RPO – uzupełnienie
20 marca 2014
Rozszerzenie zakresu kontroli konstytucyjności ustawy o kwestie dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego
17 marca 2014
Wniosek o podjęcie czynności przez RPO – dokonania analizy zgodności z Konstytucją RP ustawy wprowadzającej zmiany w OFE
24 lutego 2014
Apel w sprawie zmian w systemie emerytalnym
22 grudnia 2013