Ekspertyza

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (styczeń 2018) – raport Analiz Online
5 lutego 2018
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2017) – raport Analiz Online
4 stycznia 2018
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2017) – raport Analiz Online
5 grudnia 2017
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2017) – raport Analiz Online
7 listopada 2017
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2017) – raport Analiz Online
4 października 2017
Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2017) – raport Analiz Online
6 września 2017
Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online
23 czerwca 2017
Prezentacja PWC na debatę IGTE „W drodze do zmobilizowania długoterminowych oszczędności – czynniki sukcesu” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.
7 czerwca 2017
Przegląd systemu emerytalnego IGTE 2016
28 listopada 2016
Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych – raport Polish Pension Group
27 lipca 2016
System emerytalny w kontekście finansów publicznych – raport Polish Pension Group SGH
30 czerwca 2016
Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE – raport Polish Pension Group SGH
28 czerwca 2016
Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online
22 czerwca 2016
Otwarte Fundusze Emerytalne jako szansa realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – prezentacja IGTE
9 czerwca 2016
Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych – raport Polish Pension Group SGH
30 maja 2016
Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – raport PwC
12 maja 2016
Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych – raport Mercer
25 kwietnia 2016
Propozycje dodatkowych rozwiązań w dobrowolnym oszczędzaniu oraz włączenia OFE w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazane Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu
17 marca 2016
Postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o możliwość prowadzenia akwizycji na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych
4 marca 2015
Propozycje zmian w regulacjach określających zasady funkcjonowania III filara
24 lutego 2015