Władze

Władzami Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych są Walne Zgromadzenie Członków, Komisja Rewizyjna i Prezes.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Prezes Izby sprawuje władzę wykonawczą, zarządza majątkiem i funduszami Izby. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności kontrola bieżącej działalności Izby. Prezesem IGTE jest Małgorzata Rusewicz. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Marcin Żółtek, Adam Gola i Michał Herbich.

MAŁGORZATA RUSEWICZ

prezes IGTE

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy

MARCIN ŻÓŁTEK

przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu PTE PZU SA

Od 1999 r. pracuje w Aviva PTE na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po zarządzającego portfelem papierów dłużnych i dyrektora inwestycyjnego. W latach 2009-2015 był członkiem zarządu spółki. W latach 1993-1998 pracował na Wydziale Matematyki UW, którego jest absolwentem, potem przez rok w Banku Pekao SA. Ukończył też studia podyplomowe dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych na SGH.

Od lutego 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu PTE PZU SA.

ADAM GOLA

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE SA

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego.

Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Amplico” S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję członka Zarządu Pocztowo-Bankowego PTE pełni od marca 1999 roku.

Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go piękne zakątki i zabytki naszego kraju. W wolnych chwilach uprawia sporty; szczególną przyjemność sprawia mu jazda na nartach oraz jazda konna.

MICHAŁ HERBICH

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu AVIVA PTE SA

Karierę w sektorze usług finansowych rozpoczął w 2002 r. w dziale aktuariatu finansowego Avivy. W latach 2006-2010 pracował poza Avivą, prowadząc projekty doradcze związane z rozwojem produktów ubezpieczeniowych, tworzeniem biznes planów, audytem, łączeniem firm ubezpieczeniowych oraz wsparciem PIU w analizach systemów emerytalnych. W 2010 r. wrócił do Avivy, pracując w departamencie Group Solvency w centrali w Londynie. W tym samym roku objął w Polsce stanowiska aktuariusza Aviva Życie i aktuariusza ds. kapitałowych grupy.

Od 2011 r. odpowiadał za zarządzanie ryzykiem w Avivie, zaś od 2012 r. sprawował tę funkcję jako członek zarządów towarzystw ubezpieczeniowych Aviva. Jest licencjonowanym aktuariuszem, doktorem nauk fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też podyplomowe studia dla doradców inwestycyjnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.