Władze

Władzami Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych są Walne Zgromadzenie Członków, Komisja Rewizyjna i Prezes.Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Prezes Izby sprawuje władzę wykonawczą, zarządza majątkiem i funduszami Izby. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności kontrola bieżącej działalności Izby. Prezesem IGTE jest Małgorzata Rusewicz. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Marcin Żółtek, Adam Gola i Michał Herbich.

MAŁGORZATA RUSEWICZ

prezes IGTE

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy

LUDMIŁA FALAK-CYNIAK

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Aegon PTE SA

Od 2017 roku kieruje Aegon Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. należącym do międzynarodowej grupy finansowej Aegon. Z rynkiem kapitałowym jest związana od 1998 roku. Ukończyła Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowe Studium Inwestycji oraz studia doktoranckie w SGH w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM).

Jest członkiem międzynarodowej organizacji CFA Institiute, Professional Risk Managers’ International Association oraz Stowarzyszenia CFA w Polsce.

ADAM GOLA

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE SA

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego.

Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Amplico” S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję członka Zarządu Pocztowo-Bankowego PTE pełni od marca 1999 roku.

Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go piękne zakątki i zabytki naszego kraju. W wolnych chwilach uprawia sporty; szczególną przyjemność sprawia mu jazda na nartach oraz jazda konna.

MAREK SAKOWSKI

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu PTE PZU SA

Pierwsze doświadczenia na polskim rynku kapitałowym zdobywał od roku 1996, kiedy rozpoczął pracę w Przymierze Towarzystwie Funduszy Powierniczych S.A. Od 1999 roku związany z otwartymi funduszami emerytalnymi. W maju 1999 rozpoczął pracę w Pekao Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A, jako Dyrektor ds. Operacji. W latach 2000-2018 był wiceprezesem Zarządu Towarzystwa. Od sierpnia 2018 roku jest członkiem zarządu PTE PZU SA. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, uzyskując dyplom z teorii ekonomii.

Od lipca 2019 roku pełni funkcję prezesa zarządu PTE PZU SA.