SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

CRC OFE

Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych
prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

CRU ZUS

Rejestr prowadzony przez ZUS, do którego są wprowadzane dane
ubezpieczonego po zgłoszeniu go do ubezpieczeń społecznych przez
pracodawcę.

 

Członek funduszu

Osoba fizyczna, posiadająca w otwartym funduszu emerytalnym rachunek,
na którym są gromadzone środki ze składek i wypłat transferowych.
Członkostwo w funduszu nabywa się w drodze umowy lub otwarcia
rachunku przez sam fundusz.