SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerytura

Świadczenie społeczne służące jako zabezpieczenie bytu na starość
dla osób, które ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego
oraz staż pracy nabyły uprawnienia do tego świadczenia. Emerytura,
po zmianach wprowadzonych Ustawa z 6 grudnia 2013 r. wypłacana
jest z FUS przez ZUS i w zależności od wyboru ubezpieczonego może
pochodzić wyłącznie z ZUS (I filar) lub też z ZUS i z kapitału
zgromadzonego w OFE.  W przypadku środków pochodzących z OFE,
na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego,
są one stopniowo transferowane do ZUS.