SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Gwarancyjny

Fundusz którego przychodami są wpłaty dokonywane przez powszechne
towarzystwa emerytalne z własnych środków. Wpłaty powszechnego
towarzystwa emerytalnego do Funduszu Gwarancyjnego stanowią
określoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy,
wartość aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to
towarzystwo. Ze środków Funduszu Gwarancyjnego są dokonywane
m.in. wypłaty na rzecz otwartych funduszy, w których wystąpił
niedobór, w zakresie i z przyczyn określonych ustawowo.

 

FUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest ZUS,
składający się z funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego
oraz wypadkowego. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu
ubezpieczeń społecznych.