SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Hossa

Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.