SŁOWNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka organizacyjna posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją
świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych
lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych
w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

Zysk członka OFE

Przyrost wartości jednostki rozrachunkowej.