Home

Aktualności

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, weźmie udział w charakterze eksperta…

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, weźmie udział w charakterze eksperta w debacie podczas warsztatów Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Biuletyn IGTE 17/2019

Borys, Kozłowski, Mikusiński – Biuletyn IGTE 17/2019 jest już dostępny. W wydaniu koncentrujemy się na OFE.

Raport Analiz Online

W kwietniu OFE zarobiły średnio +1,0%, a licząc od początku roku +4,5%. Na koniec kwietnia aktywa OFE warte były 162,96 mld zł. Więcej w raporcie Analiz Online z komentarzem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE.