Polityka prywatności

Zgadzam się na otrzymywanie informacji o aktywnościach IGTE, oświadczam iż zapoznałem się z poniższym obowiązkiem informacyjnym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 20/22 m.64, 00-590 Warszawa, KRS 0000037707, igte@igte.pl, tel. 22 629 09 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania na podany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej informacji o aktywnościach IGTE na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana poprzez podanie adresu poczty elektronicznej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IGTE usługi informatyczne oraz archiwizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania ww. informacji nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych. Ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.