Prezes IGTE

MAŁGORZATA RUSEWICZ

Prezes IGTE

Absolwentka prawa UwB oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła w ZUS. Następnie współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE.

Od 2013 roku stoi na czele Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, a od 2020 roku także Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest również członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych, Komitetu Nadzorczego w GPW Benchmark oraz działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

[ZDJĘCIA WYSOKIEJ JAKOŚCI]

Małgorzata Rusewicz 1

Małgorzata Rusewicz 2