Władze

Władzami Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych są Walne Zgromadzenie Członków, Komisja Rewizyjna i Prezes.Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Prezes Izby sprawuje władzę wykonawczą, zarządza majątkiem i funduszami Izby. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności kontrola bieżącej działalności Izby. Prezesem IGTE jest Małgorzata Rusewicz. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Marcin Żółtek, Adam Gola i Michał Herbich.

MAŁGORZATA RUSEWICZ

prezes IGTE

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy

LUDMIŁA FALAK-CYNIAK

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Aegon PTE SA

Od 2017 roku kieruje Aegon Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. należącym do międzynarodowej grupy finansowej Aegon. Z rynkiem kapitałowym jest związana od 1998 roku. Ukończyła Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowe Studium Inwestycji oraz studia doktoranckie w SGH w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM).

Jest członkiem międzynarodowej organizacji CFA Institiute, Professional Risk Managers’ International Association oraz Stowarzyszenia CFA w Polsce.

PAWEŁ MICHALIK

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu UNIQA PTE SA

Od 2017 roku stoi na czele UNIQA (d. AXA) Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. należącego do europejskiej grupy finansowej UNIQA. Wcześniej, przez siedem lat pełnił tam rolę członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. Z rynkiem otwartych funduszy emerytalnych jest związany od startu ich działalności w Polsce. W styczniu 1999 roku rozpoczął pracę w PTE Skarbiec-Emerytura S.A., początkowo w obszarze zarządzania aktywami, a następnie w obszarze finansów. W 2003 roku objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość oraz Studium Doktoranckiego w SGH w Warszawie.

PIOTR PINDEL

członek Komisji Rewizyjnej,
prezes zarządu Generali PTE SA

Swoją karierę zawodową zaczynał w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. należącym do Grupy Pekao S.A. – początkowo w oddziale i Biurze Maklerskim jako zastępca Głównego Księgowego oraz Główny Księgowy, a następnie w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości na stanowisku Dyrektora Departamentu.
Na początku 1999 roku objął funkcję Głównego Księgowego w Zurich PTE S.A. (obecnie Generali PTE S.A.), od stycznia 2002 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Generali PTE S.A. Ukończył kierunek „Finanse i bankowość” na Uniwersytecie Szczecińskim.

Interesuje się filmem i muzyką. Chętnie biega, wędruje po górach i gra w brydża.