Jakie są uwarunkowania i perspektywy zmian w II i III filarze?

23 września 2019

Jakie są uwarunkowania i perspektywy zmian w II i III filarze? Opowiadał o tym Paweł Borys na konferencji IGTE. Zapis wystąpienia można już obejrzeć.