KNF podała, że średnia ważona stopa zwrotu OFE za okres od 31 marca 2014 roku do 31 marca 2017 roku wyniosła 12,9% .

12 kwietnia 2017

KNF podała, że średnia ważona stopa zwrotu OFE za okres od 31 marca 2014 roku do 31 marca 2017 roku wyniosła 12,9% .