Biuletyn IGTE 21/2020 jest już dostępny

21 grudnia 2020

Bugaj, Lewicka-Strzałecka, Sroka – Biuletyn IGTE 21/2020 jest już dostępny. Zapraszamy do lektury!