Biuletyn IGTE 22/2021 jest już dostępny.

13 września 2021

Bukowski, Czerniak, Kowalczyk-Rólczyńska i in. – Biuletyn IGTE 22/2021 jest już dostępny. Zapraszamy do lektury.