Galeria zdjęć z debaty panelowej „Państwo – obywatel – biznes. Kto odpowiada za wysokość naszych przyszłych emerytur?”

16 czerwca 2016

Galeria zdjęć z debaty panelowej „Państwo – obywatel – biznes. Kto odpowiada za wysokość naszych przyszłych emerytur?”, która odbyła się 14 czerwca w Sopocie w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

W debacie wzięli udział prof. Janusz Czapiński – kierownik badania „Diagnoza społeczna”, Stefan Kawalec – prezes zarządu Capital Strategy, Waldemar Lutkowski – wiceprzewodniczący FZZ, Witold Słowik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Wojciech Sass, prezes zarządu Nationale-Nederlanden. Debatę prowadził Jacek Pochłopień – zastępca redaktora naczelnego WPROST.

Partnerami debaty były IGTE oraz Nationale-Nederlanden.