Konferencja naukowa „Edukacja Finansowa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

28 września 2017

Konferencja naukowa „Edukacja Finansowa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorami konferencji są Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest integracja środowiska naukowego, wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań prowadzonych w szeroko pojmowanym obszarze edukacji i świadomości finansowej. Więcej informacji…