Kongres Rynku Kapitałowego

3 grudnia 2015

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym.