Małgorzata Rusewicz na Kongresie Bankowości Detalicznej

20 listopada 2023

Małgorzata Rusewicz podczas Kongresu Bankowości Detalicznej wystąpi w panelu dyskusyjnym pt. „Jak wspierać oszczędności długookresowe w Polsce?” Debata odbędzie się 29 listopada o godzinie 11.05 w siedzibie GPW.