Podpisaliśmy porozumienie koalicyjne z NZB

6 listopada 2015

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie dotyczące regularnej edukacji uczniów szkół wyższych w zakresie długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Pod nazwą Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – wspólnie z Fundacją GPW, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polską Izbą Ubezpieczeń, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Związkiem Banków Polskich będziemy prowadzić wykłady dla studentów. Pierwsza część projektu zakłada współpracę w okresie 3 lat. Więcej o projekcie na stronie http://www.nzb.pl/tematy-oszczedzanie-oraz-inwestowanie-dlugoterminowe