Prezes IGTE, Małgorzata Rusewicz wzięła udział w spotkaniu okrągłego stołu THINKTANK-u „Polacy a inwestowanie. Giełda i inne formy lokowania kapitału”

22 kwietnia 2016

W siedzibie ośrodka dialogu i analiz THINKTANK odbyło się drugie spotkanie okrągłostołowe w ramach projektu „Sektor Finansowy w Polsce – bilans i perspektywy”, które poświęcone było kondycji rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości GPW. Uczestnicy dyskutowali w ramach pięciu obszarów problemowych: „Rola giełdy w polskiej gospodarce po 25 latach od powstania GPW”, „Wpływ polityki na rynek kapitałowy i Giełdę”, „GPW jako źródło finansowania rozwoju gospodarczego”, „GPW a długookresowe oszczędzanie”, „Rozwój oferty instrumentów finansowych na GPW”. Goście zgodzili się, ze stwierdzeniem, że głównym wyzwaniem, z jakim musi zmierzyć się zarówno administracja jak i władze giełdy jest stworzenie narodowej strategii rynku kapitałowego. Dzięki spójnej strategii GPW mogłaby stać się platformą współpracy, budując ekosystem wspierający inwestycje w małe, innowacyjne firmy, ale również parterem dla rządowego planu rozwoju kraju. Zwrócono również uwagę na potrzebę ograniczenia regulacji i uproszczenia procedur dzięki czemu wejście na rynek będzie szybsze i łatwiejsze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, instytucji rynku kapitałowego oraz akademicy.