VIII Europejski Kongres Gospodarczy

18 maja 2016

Kongres, który odbędzie się w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a uczestnikami kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu.

Więcej informacji…