„W drodze do budowania długoterminowych oszczędności – czynnik sukcesu”

22 maja 2017

7 czerwca br. w Sopocie podczas Europejskiego Kongresu Finansowego „W drodze do budowania długoterminowych oszczędności – czynnik sukcesu”, której partnerem jest IGTE udział wezmą Paweł Borys – prezes zarządu PFR, Jacek Fotek – wiceprezes zarządu GPW, Marek Kowalski – przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Ewa Małyszko – prezes zarządu BGK TFI, Małgorzata Rusewicz – prezes IGTE, Witold Słowik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marcin Wojewódka – wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Marcin Zieleniecki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Debatę poprowadzi Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Więcej o debacie w programie.