W listopadzie na skutek słabszej koniunktury OFE poniosły stratę wynoszącą średnio -2,3%, ale ich przeciętne wyniki od początku roku wynoszą +16,4%.

5 grudnia 2017

W listopadzie na skutek słabszej koniunktury OFE poniosły stratę wynoszącą średnio -2,3%, ale ich przeciętne wyniki od początku roku wynoszą +16,4%.

Więcej informacji w Raporcie Analiz Online z komentarzem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE.

Raport Analiz Online