W ostatnim czasie na rynku usług finansowych pojawiły się nierzetelne praktyki

20 października 2016

W ostatnim czasie na rynku usług finansowych pojawiły się nierzetelne praktyki, które dotyczą ofert nawiązujących do działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE kontaktują się ze swoimi członkami wyłącznie w swoim imieniu i przy udziale zatrudnianych przez nie pracowników, nie prowadzą działań komunikacji bezpośredniej i nie organizują spotkań, których celem byłaby weryfikacja poprawności przekazywania należnych składek z ZUS do OFE.

Wszelkie formy kontaktu z członkami OFE w bezpośrednim nawiązaniu do działalności funduszy bez wskazania konkretnego funduszu w imieniu którego są prowadzone, są praktykami, z którymi OFE nie mają nic wspólnego.

Radzimy, aby w przypadku, w którym osoba nawiązująca kontakt nie mówi jasno kogo reprezentuje, lub jeśli w tej mierze nasuwają się jakieś wątpliwości, klient skontaktował się ze swoim OFE. W celu uwrażliwienia członków OFE na nietransparentne praktyki rynkowe, IGTE wydaje ostrzeżenie, które będzie szeroko komunikować głównie online. Ponadto najbliższe wydanie kuriera emerytalnego, wydawnictwa IGTE adresowanego do członków OFE, zostanie poświęcone tematyce kontaktów funduszy ze swoimi klientami.