W październiku wszystkie OFE wypracowały dodatnią stopę zwrotu, średnio +0,8%, a wartość ich aktywów wzrosła o 244,7 mln zł.

7 listopada 2017

W październiku wszystkie OFE wypracowały dodatnią stopę zwrotu, średnio +0,8%, a wartość ich aktywów wzrosła o 244,7 mln zł. Przeciętne wyniki funduszy emerytalnych od początku roku wynoszą +19,2%. Więcej informacji w Raporcie Analiz Online z komentarzem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE.

Raport Analiz Online