W ramach przeglądu emerytalnego IGTE przekazała ZUS zgromadzoną w ostatnim czasie ekspertyzę

29 czerwca 2016

W ramach przeglądu emerytalnego IGTE przekazała ZUS zgromadzoną w ostatnim czasie ekspertyzę na temat obecnie funkcjonującego systemu emerytalnego. Wśród przekazanych dokumentów znalazły się: „Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych” – raport Mercer Polska, „Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – raport PwC, „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” – raport Analiz Online oraz raporty Polish Pension Group – „Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?”, „System emerytalny w kontekście finansów publicznych”, „Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE”, „Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych”. Wszystkie opracowania dostępne są na stronie w dziale ekspertyza.