W sierpniu wszystkie OFE wypracowały dodatnią stopę zwrotu, a aktywa wzrosły o przeszło 4 mld zł do poziomu 181,7 mld zł. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu dotyczącego podsumowania miesiąca na rynku funduszy emerytalnych z komentarzem Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE.

6 września 2017

Pełna treść raportu