Informacje prasowe

Polacy do emerytury podchodzą realistycznie ale potrzebują wsparcia w przygotowaniach
9 grudnia 2021
Instytucje finansowe prowadzące PPK bardzo wysoko oceniają współpracę z PFR Portal PPK
18 maja 2021
PPK najatrakcyjniejszym produktem długoterminowego oszczędzania w dobie niskich stóp procentowych
13 maja 2021
Pracodawcy oczekiwali od instytucji finansowych wsparcia merytorycznego, dodatkowych benefitów i szkoleń dla pracowników
11 maja 2021
Ulgi podatkowe oraz zaangażowanie pracodawców mogłyby zwiększyć poziom partycypacji
6 maja 2021
II i III etap wdrożenia PPK odbył się w terminie i bez problemów dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych
4 maja 2021
Przeprowadzenie reformy OFE wymaga harmonogramu uwzgledniającego złożoność tego procesu
28 kwietnia 2021
Wybór w ramach reformy pozwala na rozszerzenie dziedziczenia i utrzymanie dywersyfikacji ryzyka związanego z finansowaniem życia na emeryturze
16 marca 2021
Reforma OFE wymaga dostosowania
17 września 2020
Wznowienie reformy OFE po ustabilizowaniu się pandemii i utrwaleniu się równowagi rynków
16 września 2020
Odsunięcie w czasie reformy OFE było słuszne
15 września 2020
Poziom uczestnictwa w PPK można podnieść
25 czerwca 2020
Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby m. in. zniesienie podatku Belki
24 czerwca 2020
Płynne i skuteczne wdrożenie pierwszej tury PPK dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych
22 czerwca 2020
Proste korekty w transformacji OFE przyniosą znaczące korzyści członkom funduszy
28 stycznia 2020
Profil zysku i ryzyka OFE
8 sierpnia 2019
O sukcesie PPK zadecyduje informacja i edukacja
4 czerwca 2019
IGTE aktywnym uczestnikiem EKF
31 maja 2019
Konkretne rozwiązanie problemu aktualnej konstrukcji II filara
16 kwietnia 2019
Przekazanie Polakom 100% aktywów OFE ważnym krokiem w odbudowie zaufania do systemu emerytalnego
4 kwietnia 2019